ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής δηλώνονται από τον Φορέα/Σύλλογο τα κάτωθι:

  • Οι αθλητές και οι αθλήτριες λαμβάνουν μέρος με ευθύνη του φορέα/συλλόγου που εκπροσωπούν, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εγκυρότητας και την τήρηση των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλητών/τριών. Ο φορέας πιστοποιεί ότι όλοι οι αθλητές-τριες του έχουν προσκομίσει πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις.

  • Οι αθλούμενοι που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη από την ΕΓΟ κάρτα αθλητή.]

  • Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.
  • Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση και την αποδοχή των όρων συμμετοχής από τους προπονητές,παράγοντες και αθλούμενους που λαμβάνουν μέρος.Με τη δήλωση αποδοχής όρων συμμετοχής, οι προπονητές και οι αθλούμενοι, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων συμμετοχής τους, αποδέχονται πλήρως και αποδεσμεύουν,απαλλάσσουν τον διοργανωτή από οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου πριν, κατά και μετά την εμφάνιση του προγράμματος, όπως και από κάθε αξίωση σε περίπτωση απώλειας προσωπικών ειδών σε οποιοδήποτε μέρος του σταδίου.

  • Στη δήλωση συμμετοχής θα αναγράφεται από τον σύλλογο/φορέα υποχρεωτικά η αποδοχή ή μη της βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης της ομάδας του. Με τη δήλωση σας συναινείτε επίσης στην ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού (video και φωτογραφίες α)στην ιστοσελίδα της ΕΓΟ και των χορηγών αυτής, καθώς και στις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της ομοσπονδίας μας β) στην ιστοσελίδα του Kefalonia Gym Festival, καθώς και στις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της διοργάνωσης.

Την Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζουν οι συμμετέχουσες ομάδες στην ενημέρωση των αρχηγών αποστολών, που διεξάγεται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» πριν την παρέλαση των ομάδων. Η παρουσία όλων των αρχηγών, ή εκπροσώπων των ομάδων, είναι υποχρεωτική.