ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής δηλώνονται από τον Φορέα/Σύλλογο τα κάτωθι:

  • Οι αθλούμενοι που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία κάρτα αθλητή.

  • Οι αθλητές-τριες λαμβάνουν μέρος με ευθύνη του φορέα/συλλόγου που εκπροσωπούν, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εγκυρότητας και την τήρηση των καρτών υγείας/ιατρικών βεβαιώσεων των αθλητών/τριών. Ο φορέας πιστοποιεί ότι όλοι οι αθλητές-τριες/αθλούμενοι του έχουν προσκομίσει πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις.

  • Οι αθλητές-τριες/αθλούμενοι που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη.

  • Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση και την αποδοχή των όρων συμμετοχής από τους προπονητές,παράγοντες και αθλητές-τριες/αθλούμενους που λαμβάνουν μέρος.Με τη δήλωση αποδοχής όρων συμμετοχής, οι προπονητές και οι αθλητές-τριες/ αθλούμενοι, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων συμμετοχής τους, αποδέχονται πλήρως και αποδεσμεύουν,απαλλάσσουν τον διοργανωτή από οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου πριν, κατά και μετά την εμφάνιση του προγράμματος, όπως και από κάθε αξίωση σε περίπτωση απώλειας προσωπικών ειδών σε οποιοδήποτε μέρος του σταδίου.

  • Στη δήλωση συμμετοχής θα αναγράφεται από τον σύλλογο/φορέα υποχρεωτικά η αποδοχή ή μη της βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης της ομάδας του. Με τη δήλωση σας συναινείτε επίσης στην ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού (video και φωτογραφίες α)στην ιστοσελίδα της ΕΓΟ και των χορηγών αυτής, καθώς και στις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της ομοσπονδίας μας β) στην ιστοσελίδα του Kefalonia Gym Festival, καθώς και στις αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της διοργάνωσης.