ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά την έκδοση όρων και προϋποθέσεων από τις υγειονομικές αρχές λόγω COVID-19.