Διευκρίνιση για Δηλώσεις Συμμετοχής 2019

Το 31ο Kefalonia Gym Festival “Anna Pollatou” 2019 έχει λάβει την άδεια-έγκριση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έθεσε η Ομοσπονδία, τα Εθνικά Σωματεία Γυμναστικής της Ελλάδας θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.onlinego.gr. ονομαστική δήλωση των αθλουμένων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.Οι αθλούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη από την ΕΓΟ κάρτα αθλητή.Η υποβολή των δηλώσεων είναι μέχρι 30/4/2019 και είναι υποχρεωτική. Εφόσον διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ανάγκη παράτασης των δηλώσεων, θα ενημερώσουμε την ΕΓΟ να παραμείνει το σύστημα ανοιχτό μέχρι 15/5/2019.
Περαιτέρω, τα σωματεία θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν και τη δήλωση συμμετοχής του Kefalonia Gym Festival που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής