ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αθλούμενοι λαμβάνουν μέρος με ευθύνη  του φορέα που εκπροσωπούν, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλητών. Με την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής  ο φορέας, οι προπονητές και οι αθλούμενοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων συμμετοχής τους αποδέχονται πλήρως και αποδεσμεύουν τον διοργανωτή από οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου πριν, κατά και μετά την εμφάνιση του προγράμματος όπως και από κάθε αξίωση σε περίπτωση απώλειας προσωπικών ειδών σε οποιοδήποτε μέρος του σταδίου.Επίσης δηλώνουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες (αθλούμενοι,προπονητές,συνοδοί) έχουν ενημερωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρχει βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν πλάνα και φωτογραφίες από την Οργανωτική Επιτροπή στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , καθώς και ότι οι αθλούμενοι που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση διαθέτουν την απαιτούμενη από την ΕΓΟ κάρτα.

Την Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζουν οι συμμετέχουσες ομάδες στην ενημέρωση των αρχηγών αποστολών, που διεξάγεται στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» πριν την παρέλαση των ομάδων. Η παρουσία όλων των αρχηγών, ή εκπροσώπων των ομάδων, είναι υποχρεωτική.

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (pdf).